SAI GON KITCHEN CLUB

SAI GON KITCHEN CLUB

Về chúng tôi

SAIGON KITCHEN CLUB CHUYÊN CUNG ỨNG PHẦN ĂN GIẢM CÂN THEO NGUYÊN LÝ: ĂN UỐNG VỪA PHẢI, LỰA CHỌN ĐÚNG ĐẮN VÀ TÔN TRỌNG CƠ THỂ

Thông tin chung

Thông tin liên hệ


Địa chỉ công ty

  • 660 Cộng Hòa P.13, Tân Bình, HCM