Red Star Technology
Red Star Technology

Red Star Technology

At Red Star Technology, we are more than just a digital marketing company - we are your strategic partners in achieving unparalleled online success. Our passion for innovation and our dedication to delivering exceptional results drive us to go above and beyond for our clients.

Về chúng tôi

Our mission is to empower businesses of all sizes to thrive in the ever-evolving digital landscape. We believe that every brand has a unique story, and we are here to help you tell it in the most compelling way possible. By harnessing the power of cutting-edge digital marketing strategies, we aim to elevate your online presence, boost your brand visibility, and drive meaningful engagement with your target audience.

Chế độ đãi ngộ

 • Thưởng: Thưởng cuối năm, thưởng các dịp lễ, tết
 • Làm việc trong môi trường quốc tế, năng động, chuyên nghiệp, có nhiều cơ hội để phát triển nghề nghiệp.
 • Thiết bị làm việc công ty cấp Laptop và Điện thoại
 • Mức lương và thưởng cạnh tranh
 • Ưu tiên nhân sự đi công tác ngắn/dài hạn trong & ngoài nước thường xuyên.
 • Môi trường CHUYÊN NGHIỆP

Thông tin chung

Lĩnh vực

Quảng Cáo Truyền Thông

Quy mô công ty

100-499

Quốc tịch công ty

 • Philippines

  Philippines

 • Thailand

  Thailand

 • Vietnam

  Vietnam

Kỹ năng

Thông tin liên hệ


Địa chỉ công ty

 • 19 Cao Thắng, Phường 02, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh