Purple Design Studio
Purple Design Studio

Purple Design Studio

Về chúng tôi

We are Web Agency with speciallize in UX/UI Design, Web Platform and Web Application.

Chế độ đãi ngộ

  • Competitive salary & performance bonus
  • Summer trip, year-end party, team building activities
  • A collaborative and dynamic working environment
  • Working time: Mon - Fri

Thông tin chung

Lĩnh vực

Quảng Cáo Truyền Thông, Phần Mềm, Dịch vụ IT

Quy mô công ty

10-24

Quốc tịch công ty

  • Vietnam

    Vietnam

Kỹ năng

Thông tin liên hệ


Địa chỉ công ty

  • Thành phố Hồ Chí Minh

  • Nguyễn Gia Trí (D2), Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

  • Nguyễn Gia Trí (D2), Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh