Purple Design Studio

Purple Design Studio

We are Web Agency with speciallize in UX/UI Design, Web Platform and Web Application.

Địa điểm

  • Thành phố Hồ Chí Minh
  • Nguyễn Gia Trí (D2), Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
  • Nguyễn Gia Trí (D2), Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

Quy mô công ty

10-24

Ngành nghề

Các công nghệ sử dụng

Quốc tịch công ty

Vietnam