PKT telecom

PKT telecom

PKT là công ty hàng đầu chuyên về CNT Và xây dựng các thiết bị thương mại điện tử

Địa điểm

A30TT10 Văn Quán-HÀ Đông

Các công nghệ sử dụng