PhamTech Ltd

PhamTech Ltd

Về chúng tôi

Công ty Phamtech Ltd là công ty chuyên về làm web và thiết kế web cho các công ty ở nước ngoài

Thông tin chung

Thông tin liên hệ


Địa chỉ công ty

  • 98/25 Ung Văn Khiêm, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh