Otani U.P.

Otani U.P.

Be here once, be able everywhere

Be here once, be able everywhere

Otani U.P. là công ty con của công ty Otani Trading tại Nhật Bản, được thành lập tại Việt Nam vào tháng 5 năm 2019. Sứ mệnh cốt lõi của Otani U.P. là đóng góp một phần vào việc tạo dựng nên những giá trị mới cho các khách hàng tại Nhật Bản cũng như trên toàn thế giới.

Website

Địa điểm

  • 53 Quang Trung, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội

Quy mô công ty

25-99

Ngành nghề

Các công nghệ sử dụng

Quốc tịch công ty

Japan