OneTech Asia Joint Stock

OneTech Asia Joint Stock

OneTech is a consulting & developing software & IT services company

OneTech is a consulting & developing software & IT services company

OneTech Asia là công ty phần mềm hướng công nghệ. OneTech Asia là một trong những công ty hàng đầu phát triển ứng dụng liên quan công nghệ AR/VR/MR trên nhiều lĩnh vực.

Thế mạnh của của OneTech:

  • Phát triển ứng dụng thực tế ảo, thực tế tăng cường (VR/AR/MR) trên nền tảng Web/App.
  • Tư vấn, thiết kế và phát triển các ứng dụng Web/Apps trên nền tảng Cloud đặc biệt AWS.
  • Vận hành các hệ thống chạy trên nền tảng Cloud web.
  • Các dự án của chúng tôi liên quan AR/VR/MR, Web (Frontend, Backend/AWS), Windows application, Mobile Appli, AI, IoT.

Website

Địa điểm

  • 3F Qcoop, 647 Lý Thường Kiệt, Phường 11, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Quy mô công ty

25-99

Ngành nghề

Các công nghệ sử dụng

Quốc tịch công ty

Vietnam