One Technology Service
One Technology Service

One Technology Service

Cung cấp phần mềm quản lý hệ thống hẹn lịch hàng đầu dành cho spa và salon

Về chúng tôi

Công Ty TNHH One Technology Service cung cấp dịch vụ giúp khách hàng có thể đặt lịch tại các salon làm đẹp, spa, tiệm tattoo, và các dịch vụ tương tự. Dành cho các salon, chúng tôi cung cấp dịch vụ quản lý và theo dõi các lịch đặt từ khách hàng

Chế độ đãi ngộ

  • Medical and Dental Insurance
  • Bonuses
  • Lunch allowance
  • Cell phone stipend
  • Stocked fridges and pantries - free coffee, cold beverages, snacks
  • Annual Company Outing Trip

Thông tin chung

Lĩnh vực

Thương mại điện tử/ Bán lẻ

Quy mô công ty

10-24

Quốc tịch công ty

  • Vietnam

    Vietnam

Thông tin liên hệ


Địa chỉ công ty

  • Số 67 đường số 10, Phường An Lợi Đông, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh