NOT A SQUARE
NOT A SQUARE

NOT A SQUARE

We build next-generation technology products

Về chúng tôi

We're launching a new early-stage startup project, focusing on SaaS / Cloud-based Video Editor / Computer Vision domain.

For our size up, we are looking for talents not only in Ho Chi Minh but also from other cities, to settle down in the beautiful city of the south of Viet Nam, to join in Not A Square company and together bring the top quality IT.

 

Chế độ đãi ngộ

  • Team-building events.
  • Opportunities to be key member
  • Play with bleeding-edge technologies
  • Build high-impact product

Sản phẩm

Youclub
Youclub
Youclub là bộ sản phẩm phần mềm tích hợp, giúp bạn sản xuất video thuyết trình chất lượng cao, một cách đơn giản và hiệu quả

Thông tin chung

Lĩnh vực

Product

Quy mô công ty

10-24

Quốc tịch công ty

  • Vietnam

    Vietnam

Thông tin liên hệ


Địa chỉ công ty

  • 89/2A Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh