Nexsoft
Nexsoft

Nexsoft

Về chúng tôi

  • Nexsoft là công ty phát triển ứng dụng quản lý từ thời điểm sơ khai của công nghệ thông tin Việt Nam. Công ty đã sản xuất các phần mềm độc đáo được đón nhận như Café-Click, Dr.Lab, NetBiz, Ketoan24, iBusiness.
  • Là một công ty phần mềm nhưng Nexsoft có sự am hiểu sâu sắc về các nghiệp vụ chuyên ngành tài chính, bán lẻ, sản xuất và kiểm địnhCông nghệ phát triển:  ASP.NET, MVC, ASP.NET core Sql Server, Telerik Web API, JAVASCRIPT & CSS, HTML5 Bootstrap/Kendo UI, Angular  Nexsoft có định hướng phát triển lâu dài với sự hợp tác mạnh mẽ của hai đối tác lớn là công ty kiểm toán Expertis và công ty tự động hóa Nhất Tinh
  • www.nexsoft.vn

Chế độ đãi ngộ

  • Mức lương hấp dẫn cạnh tranh, lương tháng 13
  • Môi trường thân thiện, thoải mái
  • Công việc thử thách sáng tạo

Thông tin chung

Lĩnh vực

Product

Thông tin liên hệ


Địa chỉ công ty

  • 2/21Quách Văn Tuấn, Phường 12, Tân Bình, Hồ Chí Minh, Việt Nam