NAFOSTED - Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia
NAFOSTED - Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia

NAFOSTED - Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia

Về chúng tôi

Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia - NAFOSTED (National Foundation for Science and Technology Development) được thành lập và hoạt động theo Điều lệ do Chính phủ ban hành, trực thuộc Bộ Khoa học & Công nghệ.

Bộ phận CNTT của Quỹ chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch và triển khai hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của Quỹ; quản lý thiết bị, tài sản (thiết bị, hệ thống mạng và an ninh mạng, các phần mềm hệ thống, các phần mềm ứng dụng) và hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin (Dịch vụ công trực tuyến, Chính phủ điện tử) của Quỹ.

Hướng tới tạo dựng môi trường nghiên cứu thuận lợi, theo chuẩn mực quốc tế

  • Nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học, tăng cường chất lượng và duy trì số lượng kết quả nghiên cứu khoa học do Quỹ tài trợ được công bố quốc tế, tạo dựng môi trường nghiên cứu khoa học thuận lợi.
  • Phát triển năng lực nghiên cứu của các nhà khoa học, hình thành các tập thể nghiên cứu mạnh, hỗ trợ các nhà khoa học trẻ, hỗ trợ kết nối mạng trong các lĩnh vực nghiên cứu.
  • Thúc đẩy trao đổi học thuật, hợp tác quốc tế trong nghiên cứu khoa học, thu hút nguồn lực cho nghiên cứu khoa học của Việt Nam.
  • Tập trung nguồn lực tài trợ nghiên cứu cơ bản, bố trí nguồn lực cho nghiên cứu ứng dụng và triển khai ứng dụng kết quả vào thực tiễn.

Thông tin chung

Lĩnh vực

Phần Mềm, Phần cứng

Quy mô công ty

100-499

Quốc tịch công ty

  • Vietnam

    Vietnam

Thông tin liên hệ


Địa chỉ công ty

  • Tầng 4, Số 39 Trần Hưng Đạo, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội