MQ ICT SOLUTIONS
MQ ICT SOLUTIONS

MQ ICT SOLUTIONS

Về chúng tôi

MQ Solutions là công ty phần mềm có tốc độ phát triển về khách hàng và qui mô cao(400%). Cơ cầu khách hàng của công ty là : 90% khách hàng Nhật Bản, 5% là khách Châu Âu,  Singapore và 5% là khách hàng trong nước. Mục tiêu dài hạn của công ty là trở thành công ty lớn cung cấp các dịch vụ gia tăng ý nghĩa cuộc sống cho người Việt dựa trên đa nền tảng, đặc biệt là công nghệ di động, điện toán đám mây và big data. Mọi người tham gia vào công ty có cơ hội rất lớn để thăng tiến, trải nghiệm, thu được nhiều kinh nghiệm tại nhiều vị trí khác nhau trong công việc, thực hiện các công việc ưa thích của mỗi người. Công ty, văn hoá công ty là do chính các bạn tạo ra.
 
Video giới thiệu về công ty bằng tiếng nhật: https://youtu.be/fBV3hTQj1Zo
Video giới thiệu về công ty bằng tiếng Anh:
https://www.youtube.com/watch?v=IM6jWrWmJZ8
Hiện tại công ty đang có 85 nhân viên, phát triển các lĩnh vực chính sau đây:
+iOS/Android/Windows Phone application development
+Web service/Website/Server development
+Mobile game development
+Embedded system development
+ERP software development

Thông tin chung

Thông tin liên hệ


Địa chỉ công ty

  • tphcm