MOMTECH

MOMTECH

MOMTECH - Công ty chuyên cung cấp các giải pháp - sản phẩm dịch vụ phần mềm (SaaS) cho các doanh nghiệp và người dùng cuối trên toàn thị trường Việt Nam và thế giới.

Website

Địa điểm

25 Nam Đồng, Phường Nam Đồng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội

Quy mô công ty

10-24

Ngành nghề

Các công nghệ sử dụng

Quốc tịch công ty

Vietnam