MOMTECH

MOMTECH

MOMTECH - Công ty chuyên cung cấp các giải pháp - sản phẩm dịch vụ phần mềm (SaaS) cho các doanh nghiệp và người dùng cuối trên toàn thị trường Việt Nam và thế giới.

Website

Địa điểm

  • 25 Nam Đồng, Phường Nam Đồng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội

Quy mô công ty

10-24

Ngành nghề

Các công nghệ sử dụng

Quốc tịch công ty

Vietnam