MOBILE-ID

MOBILE-ID

Anytime, Anywhere

Anytime, Anywhere

Công ty Cổ phần Công nghệ và Dịch vụ Mobile-ID

Hoạt động chính của MOBILE-ID là lập trình máy vi tính

Xuất bản phần mềm

Dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy tính:

 • Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin
 • Khắc phục sự cố máy vi tính và cài đặt phần mềm
 • Dịch vụ kiểm định an toàn, bảo mật cho hệ thống máy vi tính, mạng máy vi tính, trung tâm dữ liệu
 • Tư vấn kỹ thuật và công nghệ thông tin

Dịch vụ thông tin khác như:

 • Dịch vụ cung cấp thông tin
 • Dịch vụ giá trị gia tăng trên mạng internet: dịch vụ truy cập dữ liệu, dịch vụ xử lý dữ liệu và thông tin trên mạng, dịch vụ trao đổi dữ liệu điện tử
 • Dịch vụ thông tin qua điện thoại

Thiết kế chuyên dụng:

 • Thiết kế web
 • Thiết kế quảng cáo
 • Thiết kế đồ họa

Hoạt động viễn thông có dây, không dây

Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính

Website

Địa điểm

 • 19 Đặng Tiến Đông, Phường An Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Quy mô công ty

25-99

Ngành nghề

Các công nghệ sử dụng

Quốc tịch công ty

Vietnam