MEOWTECH
MEOWTECH

MEOWTECH

Innovate for future

Về chúng tôi

We, the Meowtronauts, are venturing into space to innovate and create through technology, alongside excellent individuals joining us on a journey aboard a spaceship, reaching for new stars.

Thông tin chung

Lĩnh vực

Software

Quy mô công ty

10-24

Quốc tịch công ty

  • Vietnam

    Vietnam

Kỹ năng

Thông tin liên hệ


Địa chỉ công ty

  • E.town 1, 364 Cong Hoa, Phường 13, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh