MCYSD LTD
MCYSD LTD

MCYSD LTD

United we stand

Về chúng tôi

Being experts in software technology, we drive our partners business to success with fresh ideas and practical solutions.

Chế độ đãi ngộ

  • 100% working at home
  • 13th-month salary

Thông tin chung

Lĩnh vực

Phần Mềm

Quy mô công ty

10-24

Quốc tịch công ty

  • South-Korea

    South-Korea

  • Vietnam

    Vietnam

Kỹ năng

Thông tin liên hệ


Địa chỉ công ty

  • 135 Hai Bà Trưng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh