MCYSD LTD

MCYSD LTD

United we stand

United we stand

Being experts in software technology, we drive our partners business to success with fresh ideas and practical solutions.

Website

Địa điểm

  • 135 Hai Bà Trưng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Quy mô công ty

10-24

Ngành nghề

Các công nghệ sử dụng

Quốc tịch công ty

South-Korea

Vietnam