Long Thành Golf

Long Thành Golf

Về chúng tôi

Là má»™t trong những sân golf hàng đầu của Việt Nam, hiện nay, chúng tôi Ä‘ang có định hÆ°á»›ng phát triển công ty nên Ä‘ang có nhu cầu tuyển các vị trí sau:

Thông tin chung

Thông tin liên hệ


Địa chỉ công ty

  • Tầng 9, tòa nhà The Vista, An Phú, Quận 2