LIONBUI AGENCY

LIONBUI AGENCY

Lionbui là một agency chuyên về thiết kế branding và packaging, chúng tôi là một tập hợp của những người trẻ năng động sáng tạo, dám nghĩ, dám làm để thực hiện niềm đam mê sáng tạo của bản thân và thoả mãn yêu cầu của khách hàng. 

Địa điểm

  • 343 Pham Ngu Lao, Dist 1