LinkQ

LinkQ

CHỦ ĐỘNG - THẤU HIỂU - TRUNG THỰC - TRÁCH NHIỆM - SÁNG TẠO

CHỦ ĐỘNG - THẤU HIỂU - TRUNG THỰC - TRÁCH NHIỆM - SÁNG TẠO

Công Ty TNHH Phần Mềm LinkQ ERP là công ty chuyên sâu vào lĩnh vực phát triển phần mềm quản lý doanh nghiệp. 

Sản phẩm bao gồm: Phần mềm kế toán, Nhân sự tiền lương, Bán hàng, Quản trị sản xuất.

Được thành lập vào năm 2020  Từ khi được thành lập đến nay, LinkQ đã và đang chứng minh sự phát triển lớn mạnh của mình và đang dần trở thành một trong những đơn vị cung cấp phần  mềm dịch vụ quản trị doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam.  Để mở rộng hoạt động kinh doanh của công ty, chúng tôi tìm kiếm những ứng viên có đủ năng lực cho các vị trí tuyển dụng.

Website

Địa điểm

  • 311G07, Đường số 8, Khu phố 1, Phường An Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Quy mô công ty

10-24

Ngành nghề

Các công nghệ sử dụng

Quốc tịch công ty

Vietnam