LIGHTUP VIETNAM

LIGHTUP VIETNAM

Let's light up Vietnam with IT

Let's light up Vietnam with IT

Dự án Phát triển phần mềm:

  • Our Products: Cheeers, HR-TAP, ect.
  • System development (corporate site, EC site, etc.)
  • IT consulting (Cho các công ty Nhật tại Nhật bản và Việt Nam)
LIGHTUP VIETNAM
LIGHTUP VIETNAM

Website

Địa điểm

  • 79C Điện Biên Phủ, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Quy mô công ty

Less than 10

Ngành nghề

Các công nghệ sử dụng

Quốc tịch công ty

Japan