Lendbiz

Tiên phong - Tin cậy

Tiên phong - Tin cậy

Bạn có muốn tham gia lĩnh vực Fintech năng động và hỗ trợ vốn cho các Doanh nghiệp và Hộ kinh doanh đang khát vốn kinh doanh tại Việt nam hay không?

Chúng tôi là Công ty CP Lendbiz - Công ty P2P lending hàng đầu Việt nam trong việc hỗ trợ vốn cho các Doanh nghiệp, Hộ kinh doanh bằng nguồn vốn cộng đồng. P2P lending đang dần trở thành kênh dẫn vốn mới và hữu hiệu cho các Doanh nghiệp nhỏ và Hộ kinh doanh Việt nam, qua đó thúc đẩy phát triển kinh tế và tạo công ăn việc làm cho xã hội. Việc sử dụng công nghệ giúp giảm bớt chi phí khiến các Doanh nghiệp, Hộ kinh doanh có thể vay vốn rẻ và hiệu quả so với các kênh vay tại Ngân hàng.

Thông tin về Lendbiz, xin tham khảo thêm tại website  https://lendbiz.vn/  hoặc https://www.facebook.com/lendbiz.dautu/

Đãi ngộ

Mức lương từ 15.000.000-20.000.000 VNĐ

Thưởng Lễ, Tết

Tham gia đầy đủ BHXH

Nghỉ lễ tết theo đúng quy định của nhà nước

12 ngày phép năm