LEANOW (SSSTUTTER)

Refined from Inside

Refined from Inside

CON NGƯỜI ĐI TRƯỚC, CÔNG VIỆC THEO SAU Ở SSStutter, nền tảng để xây dựng nên một công ty bền vững và hiệu quả chính là Những Con Người phù hợp với văn hoá, tầm nhìn và sứ mệnh của công ty. Những Con Người phù hợp, đi kèm với sự hài lòng trong công việc, môi trường tích cực & phát triển hàng ngày sẽ tạo nên một khối bền vững và không thể tách rời.

LEANOW (SSSTUTTER)}

LEANOW (SSSTUTTER)}

LEANOW (SSSTUTTER)}

Đãi ngộ

Mức lương cạnh tranh, tương xứng với năng lực và tùy từng vị trí.

Lương tháng thứ 13, các phụ cấp, thưởng Lễ, Tết theo quy định nhà nước và công ty

Đóng BHXH, BHYT, BHTN, theo quy định Nhà nước

Được thường xuyên tham gia đánh giá năng lực, xem xét tăng lương

Môi trường làm việc trẻ trung, sáng tạo, có cơ hội phát triển và khả năng thăng tiến

Được tham gia phát triển trực tiếp các dự án lớn của công ty

Có cơ hội phát triển năng lực tốt nhất theo phong cách bản thân

Có cơ hội thăng tiến lên các vị trí core member trong team

Working time: Mon-Fri | 08:00-17:00