Ky Nguyen Vang Consulting
Ky Nguyen Vang Consulting

Ky Nguyen Vang Consulting

Về chúng tôi

Công ty chuyên cung cấp những giải pháp hoàn hảo cho doanh nghiệp trong việc tuyển dụng nhân sự trung và cao cấp, tư vấn quản lý nguồn nhân lực và định hướng nghề nghiệp cho ứng viên.

Thông tin chung

Thông tin liên hệ


Địa chỉ công ty

  • 607-609 Nguyễn Kiệm, phường 9, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh