KKB Investment Trading & Service Company Limited
KKB Investment Trading & Service Company Limited

KKB Investment Trading & Service Company Limited

Về chúng tôi

KKB supplies media and event organizing services.

Thông tin chung

Thông tin liên hệ


Địa chỉ công ty

  • 5th floor, No. 120 Mai Anh Tuan street, O Cho Dua ward, Dong Da dist., Hanoi