KARDIACHAIN
KARDIACHAIN

KARDIACHAIN

ACCESSIBLE BLOCKCHAIN FOR MILLIONS

Về chúng tôi

   

Chế độ đãi ngộ

  • Chích sách phúc lợi theo quy định công ty và nhà nước.
  • Có thưởng dự án và thưởng năng lực cuối năm.

Sản phẩm

KAI membership
A flagship application pushing the frontier of mass adoption. A super app for the general public to earn, store, spend, and invest KAI, focusing on user experience and utilities.
Youth Union App
Youth Union App
The mobile app aims to improve and tokenise volunteering tasks for the Union members. It also helps the Union digitising, managing membership data, and personal IDs. First phase creates a new playground for more than 60,000 young people in District 5 of Ho Chi Minh city. They can play games, finish tasks and do tests or quiz to earn KAI from the Union.

Thông tin chung

Lĩnh vực

Dịch vụ IT

Quy mô công ty

25-99

Quốc tịch công ty

  • Singapore

    Singapore

  • Vietnam

    Vietnam

Thông tin liên hệ


Mạng xã hội

Địa chỉ công ty

  • 30 Nguyễn Phi Khanh, Phường Tân Định, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh