Kambria & OhmniLabs Vietnam

Kambria & OhmniLabs Vietnam

Kambria & OhmniLabs Vietnam - KOLVN

Kambria & OhmniLabs Vietnam - KOLVN

Kambria (https://kambria.io/) & OhmniLabs (https://ohmnilabs.com/): US-based robotics / open innovation platform company setting up an entity in Vietnam with sectors of software development, consumer electronics manufacture and innovation ecosystem (Kambria & OhmniLabs Vietnam - KOLVN). 

For more information:    

  • Our robots https://ohmnilabs.com/telepresence/# 
  • Kambria open innovation ecosystem https://kambria.io/    
  • A tour of our office https://youtu.be/is-nenq1VLg    
Kambria & OhmniLabs Vietnam
Kambria & OhmniLabs Vietnam
Kambria & OhmniLabs Vietnam
Kambria & OhmniLabs Vietnam
Kambria & OhmniLabs Vietnam
Kambria & OhmniLabs Vietnam
Kambria & OhmniLabs Vietnam
Kambria & OhmniLabs Vietnam
Kambria & OhmniLabs Vietnam
Kambria & OhmniLabs Vietnam

Website

Địa điểm

  • Tầng 8, IPC Tower, số 1489 Nguyễn Văn Linh, Phường Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh

Quy mô công ty

10-24

Ngành nghề

Các công nghệ sử dụng

Quốc tịch công ty

Vietnam