Joy Ventures Vietnam JSC
Joy Ventures Vietnam JSC

Joy Ventures Vietnam JSC

Về chúng tôi

Joy Ventures Vietnam JSC đã và đang xây dựng các dự án công nghệ phục vụ quản lý.
Về tài chính: Công ty có được đầu tư bởi: Công ty CP Siêu Chung Kỳ - Công ty PINK Blockchain -Chuỗi cửa hàng AHA.

Định hướng phát triển:

  • Xây dựng các sản phẩm phục vụ SX&QL cho các DN cỡ vừa (3 năm đầu), cỡ lớn (sau 3 năm)
  • Thực hiện các dự án liên quan tới Blockchain & Cryptocurrency (sàn giao dịch, bot, các ứng dụng)
  • Các public services phục vụ public với 3 tiêu chí sau: Đáp ứng - Tận tâm - Lắng nghe

Yêu cầu của chúng tôi đối với công việc:

  1. KIÊN TRÌ : Công việc của chúng tôi là những núi vấn đề. Chúng tôi cần những con người không có khái niệm bỏ cuộc.
  2. ĐAM MÊ :Chúng tôi làm việc mình đam mê. Bạn muốn nghiên cứu? Muốn trau dồi? Muốn thử nghiệm? Đó là điều chúng tôi muốn!
  3. SÁNG TẠO:Chúng tôi không chấp nhận những giải pháp "cũng được". Bởi vậy chúng tôi cần sự sáng tạo của bạn.

Website: http://jvjsc.com/

Thông tin chung

Lĩnh vực

Product

Thông tin liên hệ


Địa chỉ công ty

  • 23 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội