JNU Group

JNU Group

Hiện là một công ty mới thành lập. Nên mong muốn tạo dựng được các mối quan hệ bền vững cùng phát triển công ty.

Địa điểm

  • số 2 Phó Đức Chính, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, tp. hcm