jK Technologies

jK Technologies

Seensio - build your metaverse

Seensio - build your metaverse

Seensio định hướng là một nền tảng tạo ra các metaverse và xây dựng nội dung là ưu tiên hàng đầu tại Seensio. Seensio lấy “cống hiến” làm giá trị cốt lõi cho quá trình vận hành và phát triển metaverse. Là một nền tảng đã được các bên nhà nước tin tưởng và ứng dụng, xuất hiện nhiều trên các trang thông tin chính thống báo đài và tin tức, mục tiêu ngắn hạn của Seensio là tập trung xây dựng nội dung cho lĩnh vực văn hóa giáo dục và bất động sản.

jK Technologies
jK Technologies
jK Technologies

Website

Địa điểm

  • 16A Lê Hồng Phong, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh

Quy mô công ty

25-99

Ngành nghề

Các công nghệ sử dụng

Quốc tịch công ty

Vietnam