Intratech

Intratech

Specialized in 3D Digital Transformation to create new business processes, culture, and customer experiences

Specialized in 3D Digital Transformation to create new business processes, culture, and customer experiences

Intratech is a Korea-based software company, its primary business area is 3D geometry conversion and visualization software for Oil & Gas, Shipbuilding & AEC(Building) industries , Intratech's global customers are Dassault Systemes, Samsung, McDermott Engineering USA, POSCO, Wooley Parsons, etc. Intratech là một công ty phần mềm có trụ sở tại Hàn Quốc, lĩnh vực kinh doanh chính của công ty là phần mềm trực quan hóa và chuyển đổi hình học 3D cho các ngành Dầu khí, Đóng tàu & AEC (Xây dựng), khách hàng toàn cầu của Intratech là Dassault Systemes, Samsung, McDermott Engineering USA, POSCO, Wooley Parsons ,….

Intratech
Intratech

Website

Địa điểm

  • Lầu 3, Trung tâm thương mại The Oxygen - Số 628C Xa Lộ Hà Nội, Phường An Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Quy mô công ty

25-99

Ngành nghề

Các công nghệ sử dụng

Quốc tịch công ty

South-Korea