INTEC Vietnam
INTEC Vietnam

INTEC Vietnam

Về chúng tôi

Công ty TNHH Intec Việt Nam

Intec Vietnam là công ty có vốn đầu tư một trăm phần trăm cổ phần Nhật Bản, chuyên kinh doanh các nghiệp vụ về IT ở trong và ngoài nước theo diện Offshore. 

Chúng tôi đang tập trung vào phát triển và vận hành các hệ thống phần mềm quản lý cho khách hàng Nhật Bản. Bên cạnh đó, cũng theo đuổi nghiệp vụ BPO (Business Process Outsourcing), thiết kế và phát triển Website, hỗ trợ Network và các nghiệp vụ IT khác v.v... 

Intec Vietnam sẽ mở rộng kinh doanh theo xu hướng toàn cầu hóa, nhất là tập trung tại Đông Nam Á.

Thông tin chung

Lĩnh vực

Dịch vụ

Quy mô công ty

25-99

Quốc tịch công ty

  • Japan

    Japan

Kỹ năng

Thông tin liên hệ


Địa chỉ công ty

  • 133 Dương Bá Trạc, District 8, Ho Chi Minh, Phường 01, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh