INFINIUM RESEARCH

INFINIUM RESEARCH

INFINIUM RESEARCH is an blockchain start-up company located in Canada, US, Hong Kong, Lithuania and Viet Nam.  

INFINIUM RESEARCH
INFINIUM RESEARCH
INFINIUM RESEARCH

Website

Địa điểm

  • Tower 2, Saigon center, 67 Le Loi, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Quy mô công ty

10-24

Ngành nghề

Các công nghệ sử dụng

Quốc tịch công ty

Canada