3 Công Ty về HR-Tech and AI Training Data Solutions đang chờ đón bạn

CÔNG TY CỔ PHẦN SHOWNIQ

CÔNG TY CỔ PHẦN SHOWNIQ

CÔNG TY CỔ PHẦN SHOWNIQ

IT company specializing in AI, mobile, KIOSK development

Quận 4, Hồ Chí Minh - Quận 4, Hồ Chí Minh

8

Software, Thương mại điện tử...

Chi tiết

Wow AI, Inc

Wow AI, Inc

Wow AI, Inc

A global provider of high-quality AI training data

Remote

13

HR-Tech and AI Training Data...

Chi tiết

Waw Asia Corporation

Waw Asia Corporation

Waw Asia Corporation

Waw Asia: the All-in-one platform for Remote Job Seekers from anywhere/ Wow AI: A trusted partner that provides high-quality data solutions for AI training at a large scale.

Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

HR-Tech and AI Training Data...

Chi tiết