IFI Solution - An NTT Data Company
IFI Solution - An NTT Data Company

IFI Solution - An NTT Data Company

“Matching ideas, sharing success”

Về chúng tôi

IFI Solution là thành viên NTT Data, tập đoàn dịch vụ CNTT lớn thứ 6 Thế giới.

Làm việc tại IFI Solution, bạn sẽ được tham gia vào các dự án thú vị ở các lĩnh vực như Banking & Financials, Energy, Telecom, Healthcare, Automotive, Big Data…bạn sẽ có dịp tiếp xúc và trao đổi với các chuyên gia quốc tế đến từ Italia, Đan mạch, Pháp, Nhật Bản và có cơ hội chứng tỏ năng lực của người Việt nam với bạn bè thế giới trong giới CNTT.

Thông tin chung

Lĩnh vực

Outsourcing

Quy mô công ty

100-499

Quốc tịch công ty

  • Vietnam

    Vietnam

Thông tin liên hệ


Địa chỉ công ty

  • 98 Nguy Nhu Kon Tum, Thanh Xuan, Ha Noi, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội