IFI Solution - An NTT Data Company

IFI Solution - An NTT Data Company

“Matching ideas, sharing success”

“Matching ideas, sharing success”

IFI Solution là thành viên NTT Data, tập đoàn dịch vụ CNTT lớn thứ 6 Thế giới.

Làm việc tại IFI Solution, bạn sẽ được tham gia vào các dự án thú vị ở các lĩnh vực như Banking & Financials, Energy, Telecom, Healthcare, Automotive, Big Data…bạn sẽ có dịp tiếp xúc và trao đổi với các chuyên gia quốc tế đến từ Italia, Đan mạch, Pháp, Nhật Bản và có cơ hội chứng tỏ năng lực của người Việt nam với bạn bè thế giới trong giới CNTT.

IFI Solution - An NTT Data Company

Website

Địa điểm

  • 98 Nguy Nhu Kon Tum, Thanh Xuan, Ha Noi, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Quy mô công ty

100-499

Ngành nghề

Các công nghệ sử dụng

Quốc tịch công ty

Vietnam