IDS Viet Nam

IDS Viet Nam

Code hăng say, bay hết mình

Code hăng say, bay hết mình

IDS Việt Nam là công ty con của công ty IDS Nhật Bản có trụ sở chính tại Tokyo - Nhật Bản.

IDS Viet Nam
IDS Viet Nam

Website

Địa điểm

171 - 173 Điện Biên Phủ, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Quy mô công ty

25-99

Ngành nghề

Các công nghệ sử dụng

Quốc tịch công ty

Japan