Hyundai Kefico Vietnam
Hyundai Kefico Vietnam

Hyundai Kefico Vietnam

We are Hyundai Kefico Vietnam

Về chúng tôi

Kefico Vietnam is a 100% foreign invested company and an affiliate of Hyundai Motor Company Group, Korea who is global top class of Automobile manufacturer and a top maker of automotive parts worldwide.

Our factory is high-tech factory with the best of advanced modern technology in the world

Hyundai Kefico is the great working place in Hai Duong

Thông tin chung

Lĩnh vực

Công nghiệp ô tô

Quy mô công ty

Hơn 1000

Quốc tịch công ty

  • South-Korea

    South-Korea

Thông tin liên hệ


Mạng xã hội

Địa chỉ công ty

  • Lô XN 01 - Khu công nghiệp Đại An, Phường Tứ Minh, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương