HBBTech
HBBTech

HBBTech

Về chúng tôi

Công ty HBBTech chuyên gia công, thiết kế phần mềm Website và Mobile App cho các đơn vị trung và lớn. Những dự án tiêu biểu như Emembership Card, PerfectProperty, Sổ liên lạc điện tử,...và nhiều dự án tiêu biểu khác.

Thông tin chung

Thông tin liên hệ


Địa chỉ công ty

  • 37 Lê Quốc Hưng, Phường 12, Quận 4, TP. HCM