Hatafa Corp.

Hatafa Corp.

Hatafa là công ty chuyển về thiết kế, truyền thông, và thương mại điện tử.

 

Địa điểm

K5 đường D3, KP1, phường Bửu Long, Biên Hòa, Đồng Nai