Green Flash Software

Green Flash Software

Tia chớp xanh - Tầm nhìn xanh

Tia chớp xanh - Tầm nhìn xanh

Green Flash Software phát triển các ứng dụng iOS, Web và OLAP. Chúng tôi không tiếp thị sản phẩm của riêng mình mà thay vào đó giúp người khác phát triển sản phẩm của họ. Hầu hết các khách hàng của chúng tôi đều ở Mỹ. 

Website

Địa điểm

  • 22 Đường số 5, Phường An Lạc A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh

Quy mô công ty

10-24

Ngành nghề

Các công nghệ sử dụng

Quốc tịch công ty

Vietnam