GLOBAL VERTICAL INNOVATIONS
GLOBAL VERTICAL INNOVATIONS

GLOBAL VERTICAL INNOVATIONS

Về chúng tôi

Company Name: Global Vertical Innovations

Company size: 20

Address: 9900 SPECTRUM DRIVE AUSTIN, TX, USA

Vietnam Office: 43/11-13 Hau Giang Street, Ward 4, Tan Binh Dis, HCMC

Website: http://www.gvi.global

Thông tin chung

Quy mô công ty

25-99

Quốc tịch công ty

  • United States

    United States

Thông tin liên hệ


Địa chỉ công ty

  • 43/11-13 Hau Giang Street, Phường 04, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh