Global Study Guide is a social network which is highly focused on resolving current and evolving stakeholder issues while providing a trustworthy, seamless, and transparent experience for international students, agents, and institutions.

Đãi ngộ

Review lương 2 lần/ năm

12 ngày nghỉ/năm

Lương & thưởng: Cạnh tranh.

Môi trường làm việc: Làm việc tại Quận Thủ Đức, đồng nghiệp thân thiện và có cơ hội phát triển nghề nghiệp

Team-building 1 lần/ năm

Thứ hai - Thứ sáu