Global Study Guide

Global Study Guide

Global Study Guide is a social network which is highly focused on resolving current and evolving stakeholder issues while providing a trustworthy, seamless, and transparent experience for international students, agents, and institutions.

Website

Địa điểm

67 đường số 14, khu đô thị Vạn Phúc, Phường Hiệp Bình Phước, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Quy mô công ty

10-24

Ngành nghề

Các công nghệ sử dụng

Quốc tịch công ty

Vietnam