Global Study Guide

Global Study Guide

Global Study Guide is a social network which is highly focused on resolving current and evolving stakeholder issues while providing a trustworthy, seamless, and transparent experience for international students, agents, and institutions.

Website

Địa điểm

  • 67 đường số 14, khu đô thị Vạn Phúc, Phường Hiệp Bình Phước, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Quy mô công ty

10-24

Ngành nghề

Các công nghệ sử dụng

Quốc tịch công ty

Vietnam