Generitas

Generitas

  • Generitas là công ty hoạt động trong lĩnh vực CNTT tập trung vào lĩnh vực Trí tuệ nhân tạo. Công ty chủ yếu cung cấp dịch vụ cho các doanh nghiệp lớn và cơ quan quản lý nhà nước.
  • www.generitas.vn

Địa điểm

  • CT17, khu đô thị Ciputra, Nguyễn Hoàng Tôn, Quận Tây Hồ, Hà Nội.

Ngành nghề

Các công nghệ sử dụng