Gamo Studio

Gamo Studio

Gamo Studio là một công ty chuyên về phát triển game mobile. Chúng tôi với kinh nghiệm 5 năm và có nhiều sản phẩm được cồng đồng biết đến như Đại Sư Huynh, Tình Võ Lâm...

Địa điểm

P507, số 85 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Láng Hạ, Hà Nội