G-Group

G-Group

TẬP ĐOÀN G-GROUP

TẬP ĐOÀN G-GROUP

G-Group là tập đoàn đầu tư và vận hành các doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghệ và tài chính. Cụ thể G-Group tập trung vào đầu tư và phát triển các công ty trong lĩnh vực công nghệ cao như Fintech, Bảo mật, nền tảng mạng xã hội…

Hiện tại gia đình G-Group đã bao gồm các thành viên TIMA, GameTV, BeatVN, VSEC, G-pay, Ginnovations và nhiều dự án khởi nghiệp khác.

G-GROUP-image-1.jpg
G-GROUP-image-2.jpg
G-GROUP-image-3.jpg
Website
Địa điểm

275 Nguyễn Trãi, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Quy mô công ty

Over 1000

Ngành nghề
Tech stack
Quốc tịch công ty

Vietnam

Đãi ngộ

13-month bonus & performance bonus

Meaningful work with passionate colleagues

Attractive compensation, regular assessments and salary reviews

Very nice & open office with full of accessories for active recreation, sport, fruits, coffee and tea

100% salary, full insurances on probationary period

15 to 20+ paid day off per year

We create a environment where you can be best of yourself, grow with us and together we make it works

Attractive benefits for team activities (team building, team outing, sport, trade union activities)