Freaky Motion
Freaky Motion

Freaky Motion

Về chúng tôi

A small hybrid motion design studio functioning in visual media business. We do share the passion and energy of art and pursuit the ideas of visualizing imagination.

Thông tin chung

Thông tin liên hệ


Địa chỉ công ty

  • 103 Bùi Thị Xuân, Hai Bà Trưng, Hà Nội