Flow Technology Group

Flow Technology Group

Flow Technology Group cung cấp các lời giải đáp bằng công nghệ cho những bài toán khó trong kinh doanh, vận hành, quản lý. Qua đó giúp những doanh nghiệp, tổ chức trong và ngoài nước phát triển một cách bền vững.

Flow Technology Group
Flow Technology Group
Flow Technology Group

Địa điểm

  • Lầu 10, 9 Đinh Tiên Hoàng, Phường Đa Kao, Quận 1, Tp. HCM