Flnet- Foxconn

Flnet- Foxconn

FLNET Việt Nam là siêu thị mua sắm điện tử, gia dụng trực tuyến hàng đầu của Foxconn.

Địa điểm

  • 1306 CMC Tower, 11 Duy Tân, HN