Flnet- Foxconn
Flnet- Foxconn

Flnet- Foxconn

Về chúng tôi

FLNET Việt Nam là siêu thị mua sắm điện tử, gia dụng trực tuyến hàng đầu của Foxconn.

Thông tin chung

Thông tin liên hệ


Địa chỉ công ty

  • 1306 CMC Tower, 11 Duy Tân, HN