FISOFT

FISOFT

FISOFT là công ty chuyên phát triển và cung cấp các giải pháp, dịch vụ phần mềm cho doanh nghiệp, có trụ sở chính tại thành phố Hồ Chí Minh. Mục tiêu hoạt động và chiến lược phát triển của chúng tôi dựa trên nền tảng kết hợp giữa hiểu biết thấu đáo về hoạt động doanh nghiệp và khả năng am tường về công nghệ nhằm cung cấp các giải pháp công nghệ thông tin, giúp giải quyết các vấn đề trong quản lý, điều hành doanh nghiệp. 

Website: http://www.fisoft.com.vn

Địa điểm

  • 18 Đồng Văn Cống, Phường Bình Trưng Tây, Quận 2 , TP. Hồ Chí Minh

Ngành nghề

Các công nghệ sử dụng