FinOS Technology
FinOS Technology

FinOS Technology

Digitally Connecting Values - Shaping the Future

Về chúng tôi

FinOS Technology is a fintech company with the mission to provide simple, affordable and tech-enable financial products & service thought all digital eco-system.

Chế độ đãi ngộ

  • Attractive salary&bonus
  • Health&Accident Insurance
  • Engagement activities

Thông tin chung

Lĩnh vực

Fintech

Quy mô công ty

25-99

Quốc tịch công ty

  • Vietnam

    Vietnam

Kỹ năng

Thông tin liên hệ


Địa chỉ công ty

  • 673 Nguyễn Hữu Thọ, Xã Phước Kiển, Huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh