FesVPN

Because You Love Life

Because You Love Life

Phát triển hệ thống ứng dụng phần mền VPN

Đãi ngộ

Lương thỏa thuận theo năng lực.

Thưởng các ngày nghỉ Lễ, Tết, năng lực.

Thiết bị máy móc lắp theo yêu cầu.

Các thể loại đãi ngộ khác: du lịch, ăn chơi nhảy múa,...

Môi trường làm việc thân thiện toàn các bạn trẻ.

Bảo hiểm xã hội

Free trà, cà phê, chỗ gửi xe

Làm việc 5 ngày / tuần